Home

Wat kunt u van mij verwachten

 

Mijn passie is om leerlingen die leer- of aanverwante problemen hebben, weer te motiveren voor schoolse aangelegenheden en hierdoor betere resultaten te halen.

Hiervoor investeer ik veel tijd in literatuurstudies, scholing, intervisies met collega dyslexiespecialisten en psychologen en studiebijeenkomsten.

Voorbeelden zijn: contact met Adelante, RID en LBRT.

Naast dyslexie heb ik mij ook in de dyscalculie gespecialiseerd en ben ik gecertificeerd Jungle Memory coach.

Ik geef begeleiding op locatie, maar ook middels media als Skype.

 

Kwalificaties

Wat zijn mijn kwalificaties en welke vakken ondersteun ik?

Na geruime tijd in het onderwijs werkzaam geweest te zijn, zowel als leerkracht alsook als remedial teacher, heb ik in 2003 de 2-jarige deeltijd HBO opleiding remedial teaching afgerond.

 

Naast het werk op een ZMLK school heb ik toen een RT praktijk aan huis opgericht. Doordat er steeds meer vraag naar individuele begeleiding kwam, ben ik gestopt met het werk op de school en heb ik mij helemaal op de RT gericht.

 

Vanwege de vele aanmeldingen van leerlingen met dyslexie, die ik gerichter wil gaan begeleiden, heb ik in juni 2006 de 1-jarige deeltijd HBO opleiding dyslexiespecialist afgerond.

 

In 2009 heb ik mijn Master SEN titel als dyslexiespecialist behaald.

Begeleiding wordt gegeven in alle vakken van het basisonderwijs, aanverwante problemen met leerproblemen, rekenen, wiskunde, Nederlands, Engels, Duits en Frans tot eind vmbo en eind 2 havo/vwo.

 

CONTACT

+31 653 274 108

loes.weekers

© Copyright. All Rights Reserved.